เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก FTSE4Good 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index Series ปีที่ห้าติดต่อกัน จากการประเมินเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 โดยผู้จัดทำดัชนีระดับโลกอย่าง ฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

FTSE Russell ได้รับรองว่าเดลต้า ประเทศไทยผ่านการประเมินอย่างอิสระตามเกณฑ์ FTSE4Good และสามารถสร้างผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดของดัชนี FTSE4Good Index Series ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งดัชนี FTSE4Good ถูกใช้สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลายประเภทเพื่อพิจารณาและประเมินการลงทุนที่มีความรับผิดชอบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ดัชนี FTSE4Good Index Series เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2544 โดยวัดผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่โดดเด่น ในปีพ.ศ. 2559 ดัชนี FTSE4Good Emerging Index ได้เริ่มใช้ประเมินบริษัทในตลาดเกิดใหม่กว่า 20 ประเทศ โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเดลต้ายังคงมีความมุ่งมั่นเรื่องการบริหารงานที่ประกอบด้วยธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange Group: LSEG) การจัดอันดับของ FTSE Russell จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ประเมินความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในหลากหลายมิติ โดยนักลงทุนสามารถใช้ดัชนี FTSE4Good Index เพื่อพิจารณาการลงทุนอย่างยั่งยืน และเป็นแบบแผนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณและเป็นธรรม 

เดลต้า ประเทศไทย เป็นพลเมืองบรรษัทระดับโลก (Corporate Citizen) ที่ร่วมสนับสนุนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UNSDG) และเป้าหมายการลดคาร์บอน RE100 โดยบริษัทขับเคลื่อนประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.