Funding Societies เพิ่มทุนกว่า 500 ล้านบาท จากนักลงทุนญี่ปุ่นและสิงคโปร์ เป็นไปตามเป้าหมายในการเพิ่มทุนกว่า 4,000 ล้านบาท

Funding Societies แพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัลสำหรับ SME ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการเพิ่มทุนกว่า 18 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 500 ล้านบาท นำโดยสถาบันการเงินอย่าง Helicap Investments , กองทุน Social Impact Debt Fund ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ , และผู้ให้บริการทางการเงินของญี่ปุ่น ด้วยการเพิ่นทุนจาก บริษัท Helicap Securities ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดตั้งวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกัน และ บริษัท Triodos Investment Management ที่ดูแลสินเชื่อธุรกิจในอินโดนีเซีย ได้ช่วยปูทางให้ Funding Societies เข้าสู่การเพิ่มทุนตามเป้าหมายกว่า 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 4,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ รายย่อย (MSMEs) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเพิ่มทุนรอบนี้ยังช่วยขยายฐานนักลงทุนสถาบันทำให้ทาง Funding Societies มีเงินทุนเพิ่มขึ้น และ จะจัดสรรเงินทุนนี้เพื่อสนับสนุน MSMEs ให้อย่างเหมาะสมตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการทางการเงินในภูมิภาค

Funding Societies ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจให้กับ MSMEs โดยส่วนใหญ่มาจากเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยที่ผ่านมาทางบริษัทมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ MSMEs ที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการบริการทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญมากกว่า 50% ของ GDP ในแต่ละประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมาจากMSMEsแต่เนื่องจากธุรกิจหลายรายไม่มีประวัติด้านเครดิตหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ธุรกิจเหล่านี้จึงมักถูกปฏิเสธการให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ในทางกลับกัน Funding Societies ช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยใช้ข้อมูลทางเลือกต่างๆ เช่น กระแสเงินสด ความสามารถในการชำระคืน เป็นต้น

“การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นหนึ่งในบททดสอบการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่น รวมถึงความสามารถในการรับมือและก้าวพ้นจากวิกฤตต่างๆ ทั้งนี้เราภูมิใจที่สามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้อย่างสำเร็จลุล่วง ด้วยการนำ  AI มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพสินเชื่อ (Credit Scoring Model)  เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ทาง Helicap, Social Impact Debt Fund , และผู้ให้บริการทางการเงินของญี่ปุ่น มีความเชื่อมั่นในบริษัทเรา สิ่งนี้ได้ช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของสินเชื่อดิจิทัลสำหรับ SMEs ต่อไปได้ เราเชื่อว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระยะยาวและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปข้างหน้าของ Funding Societies” กล่าวโดย Kelvin Teo ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Funding Societies

Helicapเป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อทางเลือกในสิงคโปร์ที่ให้บริการการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนแก่นักลงทุน อย่างสำนักงานธุรกิจครอบครัว บุคคลที่มีรายได้สูง กองทุน Impact และนักลงทุนสถาบัน ซึ่งการร่วมลงทุนใน Funding Societies รอบนี้เกิดขึ้นผ่าน Helicap Investments ที่จัดขึ้นโดยบริษัท Helicap Securities นั้นสอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ Helicap ที่ต้องการปล่อยสินเชื่ออย่างยั่งยืน

David Z. Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Helicap Pte บริษัทแม่ของ Helicap Investments และ Helicap Securities กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือ Funding Societiesในการจัดหาเงินทุนให้กับ MSMEs ที่ด้อยโอกาส Helicap ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายอุปสรรคระหว่างผู้ที่ให้เงินทุนและผู้ที่ต้องการเงินทุน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการอย่างต่อเนื่องในการลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย และ Helicap เองก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะให้โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่าน Funding Societies”

Social Impact Debt Fund ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนที่บริหารโดย Taurus Wealth Advisors และได้รับคำแนะนำจาก GreenArc Capital ได้จัดหาแหล่งเงินทุนให้กับ Funding Societies หลังจากได้เห็นผลงานในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของภูมิภาค นอกจากนี้ Funding Societies ยังได้รับเงินทุนและการสนับสนุนจาก เหล่าผู้ให้บริการทางการเงินของญี่ปุ่นที่มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันธุรกิจให้บริการทางการเงินดิจิทัล (Fintech lenders) ในตลาดเกิดใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตในระยะยาวของบริษัท

คาดว่าวงเงินรวมกว่า 500 ล้านบาทนี้จะเพิ่มขึ้นอีกตามความสนใจจากนักลงทุนทั่วเอเชียและยุโรป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *