รองฯทวีศักดิ์ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการระบายน้ำขังเมืองสมุทรสาคร ลดผลกระทบประชาชน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี นายพิเชษฐ ภัคพยัต ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ นายณฐกร ศักดิ์ตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณคลองดำเนินสะดวก หลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้ระดับน้ำในคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้น

กรมชลประทาน ได้ทำการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำบางยาง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 10 เครื่อง สามารถสูบน้ำได้รวม 30 ลบ.ม/วินาที เร่งสูบน้ำออกจากคลองดำเนินสะดวกลงสู่แม่น้ำท่าจีน เพื่อควบคุมระดับภายในคลองไม่ให้เกิน 0.80 เมตร(รทก.) ช่วยลดผลกระทบแก่พื้นที่ริมตลิ่ง รวมทั้งเป็นการพร่องน้ำทางตอนปลาย เพื่อรองรับน้ำเหนือให้สามารถระบายได้ดียิ่งขึ้น

ในการนี้ รองอธิบดีฯ ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ พิจารณาปรับการระบายน้ำ โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่ง รวมทั้งตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางอยู่เสมอ เพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดียิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.