ชป.แจงชาวลาดบัวหลวง เร่งระบายน้ำท่วมขัง

วันนี้(4พ.ย.64)ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้าน อ.ลาดบัวหลวง อ.สองพี่น้อง อ.เสนา และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชนและเส้นทางสัญจร พร้อมร่วมหารือแนวทางในการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ร่วมกับผู้แทนชาวบ้าน บริเวณถนน 340 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เบื้องต้น กรมชลประทาน จะทำการเปิดประตูระบายน้ำ(ปตร.)ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จำนวน 8 จุด ได้แก่ ปตร.ญี่ปุ่นใต้ ปตร.ขุนศรี ปตร.ลากค้อน ปตร.สาย4 ปตร.สิงหนาท ปตร.ไม้ตรา ปตร.คลองขุดใหม่ ปตร.พระอุดม ขึ้น40-50 เซนติเมตร เพื่อให้ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลดลง ให้สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้

ปัจจุบัน(4พ.ย.64)ปริมาณน้ำทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน จึงได้ปรับลดการรับน้ำจากพื้นที่ตอนบน และเร่งระบายน้ำทางตอนล่าง ลงสู่ทะเลผ่านคลองเชื่อมต่างๆในพื้นที่ตอนล่างฝั่งตะวันตก ซึ่งหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่ม ระดับน้ำที่ท่วมขังจะทยอยลดลงตามลำดับในระยะต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.