บี-ควิก ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลผลิตสื่อ B-Quik – B-Strong Together “แข็งแรงไปด้วยกัน” เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อ

บี-ควิก ศูนย์บริการรถยนต์แบบครบวงจร อันดับ 1 ของประเทศไทย ในปัจจุบันมีพนักงานกว่า 3,000 คน ปฏิบัติงานในกว่า 200 สาขา กระจายไปทั่วทั้งประเทศไทย ซึ่งนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นให้การฝึกอบรม พัฒนาความสามารถ และทักษะของพนักงาน อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ผ่านทาง B-Quik Training Center แล้วนั้น ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต และการใส่ใจในสุขภาพของพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิด Quality Life ควบคู่ไปกับ Quality Service ในการดูแลลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการบริหารจัดการเรื่องบุคลากรขององค์กร ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดอุบัติเหตุ และอาการเจ็บป่วย ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน หรือการใช้ชีวิตประจำวัน ให้มีความเสี่ยงเป็น “ศูนย์”

โดยได้ให้ความร่วมมือกับ “ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล” สนับสนุนการจัดทำ Special Digital Content เพื่อให้ความรู้กับพนักงาน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ “การดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อ” ในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ทั้งในส่วนของตัวเองและคนใกล้ชิด เช่นครอบครัว หรือ เพื่อนร่วมงาน ให้ปลอดภัยจากการใช้ชีวิตประจำวัน ในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการรับมือกับ “โรคยอดฮิตของกระดูกและข้อ” โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้มาให้ความรู้ คำแนะนำ แบบเข้าใจง่าย ผ่านรูปแบบสื่อวีดีโอ ที่สามารถรับชมได้อย่างสะดวก โดยในซีรีส์แรก จะมีทั้งหมด 5 ตอนดังนี้

1. 7 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ #โรคกระดูกและข้อ คลิกชมได้ที่ https://youtu.be/B85PXVFK94I

2. โรคยอดฮิตของคนกรุง #โรคข้อเข่าเสื่อม คลิกชมได้ที่ https://youtu.be/HwJApYMJ31M

3. โรคยอดฮิตของคนกรุง #โรคกระดูกพรุน คลิกชมได้ที่ https://youtu.be/nI79W8GNHvU

4. โรคยอดฮิตของคนกรุง #โรคหมอนรองกระดูกทับเส้น คลิกชมได้ที่ https://youtu.be/_4cu18DxITo

5. นั่งอย่างไรให้ห่างไกล  #ออฟฟิศซินโดรม คลิกชมได้ที่ https://youtu.be/sdQVPliVKZQ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมได้ที่ทุกช่องทางสื่อดิจิทัลของ บี-ควิก (B-Quik) ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• B-Quik Contact Center โทร. 1153

• ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร. 02-244-3376

• ห้องตรวจผู้ป่วยนอก วชิรพยาบาล โทร. 02-244-3380

#BQuikBStrong #BQUIKxVAJIRA #BQuik #Vajira #บีควิก #วชิรพยาบาล

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.