พิธีลงนามความร่วมมือ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นประธานในพิธีลงนาม        ความร่วมมือในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และเปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565”  พร้อมด้วย นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด  พร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของสายพันธุ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม  101 ชั้น 1  สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อรุณอมรินทร์ 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *