อธิบดีฯ ชป. ประชุมด่วน หารือแนวทางระบายน้ำออกจากทุ่งฝั่งตะวันตก

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมการระบายน้ำออกจากทุ่งฝั่งตะวันตก โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษา ผักไห่ , เจ้าเจ็ด , พระพิมล และพระยาบรรลือ และโครงการชลประทาน นนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในทุ่งลุ่มต่ำฝั่งตะวันตก ที่ปริมาณน้ำสูงและยังระบายออกได้ช้า ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทานได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ประเมินพื้นที่หาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำให้เร็วขึ้น พร้อมกำชับให้สร้างการรับรู้กับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจแนวทางการรระบายน้ำ อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานจะเร่งบริหารจัดการน้ำตามศักยภาพของพื้นที่อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร. 1460 สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอดเวลา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *