เคทีซีภูมิใจรับ 2 โล่เกียรติคุณจาก SET Awards 2021

นายชุติเดช ชยุติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ในกลุ่มรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม (Business Excellence) ที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) มากกว่า 1 แสนล้านบาทขึ้นไป และโล่ประกาศเกียรติคุณหุ้นยั่งยืนของ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการที่ธุรกิจเคทีซีมีผลการดำเนินงานเติบโตก้าวหน้าต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน “SET Awards 2021” การประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *