ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน 11/11/64

ชป.ระดมเครื่องจักรเข้ากำจัดผักตบชวา และวัชพืช บริเวณกว๊านพะเยา 
https://www.facebook.com/1643444872398079/posts/4487832871292584/

ชป.ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
https://www.facebook.com/181317751941273/posts/6783276228412026/?d=n

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
https://www.facebook.com/181317751941273/posts/6784092071663775/?d=n

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.