ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน 12/11/64

รมว.เฉลิมชัยฯ กำชับชป.บริหารจัดการน้ำเขื่อนเพชร ลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ
https://www.facebook.com/Kromchon/videos/1499449967088655/

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
https://fb.watch/9dMJyO55cD/

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.