ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน 16/11/64

ชาวบางสะพานปลื้ม คลองผันน้ำคลองบางสะพาน ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
https://www.facebook.com/181317751941273/posts/6811096988963283/

ผู้บริหาร ชป.ร่วมสนับสนุนข้อมูลการประชุม ครม.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
https://www.facebook.com/1643444872398079/posts/4504045119671359/?d=n

ชป.ลุยดูเส้นทางระบายน้ำ วางแผนฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบ
https://www.facebook.com/181317751941273/posts/6812248975514751/

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *