SO สยามราชธานี ส่งแอป U-TREE เสริมศักยภาพบริหารภูมิทัศน์องค์กรยุคดิจิทัล

สยามราชธานีสุดล้ำ นำ “เว็บแอปพลิเคชัน U-TREE” มาช่วยยกระดับบริการดูแลต้นไม้ครบวงจรไปอีกขั้นกับหน่วยธุรกิจ SO GREEN ช่วยลูกค้าองค์กรบริหารจัดการต้นไม้อย่างเป็นระบบ ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลกยุคดิจิทัล

          คุณเอษรา วิมลเฉลา รองกรรมการผู้จัดการ-Outsource 2 บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงาน โดยเลือกทำงานส่วนที่ถนัดเท่านั้น และจ้างมืออาชีพเฉพาะด้านมาดูแลบริหารงานส่วนอื่นแทน เพราะจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น งานดูแลภูมิทัศน์ สวน และต้นไม้ในพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางหากต้องการให้พื้นที่ร่มรื่น สวยงาม ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมถึงเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของทั้งพนักงาน ผู้อยู่อาศัย และคนทั่วไปที่เข้ามาใช้พื้นที่

          บมจ.สยามราชธานี มีหน่วยธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและดูแลสวน SO GREEN ดูแลการบริหารจัดการภูมิทัศน์แก่องค์กรชั้นนำของประเทศมานานหลายสิบปี และในยุคดิจิทัลนี้ บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการพื้นที่สวนและต้นไม้ให้กับลูกค้า เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย “เว็บแอปพลิเคชัน U-TREE” เป็นแพลตฟอร์มบริหารการทำงานของทีมงานมืออาชีพเกี่ยวกับการตัดต้นไม้ใหญ่ ที่สามารถส่งข้อมูลรายละเอียด ขอบเขตการทำงาน พร้อมระบุความสำคัญของการตัดแต่งต้นไม้แต่ละต้นได้อย่างละเอียดและรวดเร็วยิ่งขึ้น

          “นอกจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์โดยตรงกว่า 30 ปี แล้ว การมีแอปพลิเคชันใหม่นี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเรื่องการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากหากต้องลงไปดูพื้นที่จริง เพื่อดูสภาพต้นไม้ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สอดคล้องกับแนวคิดการทำงานของเราที่บอกว่า เรื่องต้นไม้… ต้องง่าย”

          คุณเอษรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน มีลูกค้าองค์กรหลายแห่งที่เริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้แล้ว เช่น โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หมู่บ้านแสนสิริ สุขุมวิท 67 ซึ่งลูกค้าทุกรายรู้สึกพึงพอใจกับการทำงานของแอปพลิเคชัน เพราะช่วยให้การดูแลจัดการภูมิทัศน์สะดวกง่ายดายมากขึ้น สามารถเช็กข้อมูลต้นไม้ต่างๆ ในพื้นที่ได้ทันที และมองเห็นภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบันได้แบบเรียลไทม์ บางรายสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเพิ่มหรือลดต้นไม้ในพื้นที่ส่วนใดบ้าง เพื่อทำให้ภูมิทัศน์ดีขึ้น และในที่สุดจะทำให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคต ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นปอดให้กับเมือง เห็นได้จากการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา (Conference of the Parties หรือ COP) ครั้งที่ 26 ที่บรรดาผู้นำโลกระดับโลกได้ตกลงร่วมกันที่จะยุติการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี 2573 พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าด้วย

“การดูแลต้นไม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ขององค์กรให้ดี รักษาและฟูมฟักต้นไม้เติบโตอย่างแข็งแรง ถือเป็นส่วนเล็กๆ ที่จะเติมเต็มภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของโลกได้เช่นกัน เพราะต้นไม้เหล่านี้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการประชุม COP 26”

          ทั้งนี้ บริการบริหารและจัดการงานภูมิทัศน์ “SO GREEN” ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ บริการดูแลพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 30 ไร่ขึ้นไป  (Landscape Maintenance) บริการออกแบบสวน (Landscape Design) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปี ทั้งทีมออกแบบที่เชี่ยวชาญเรื่องดีไซน์ในรูปแบบ 3D และรุกขกรให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้า และบริการตัดต้นไม้ใหญ่ (Tree Care) โดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น พร้อมเครื่องมือมาตรฐานสูง

          ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ SO GREEN ที่ www.sogreen.asia

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.