พิธีลงนามความร่วมมือ ในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และเปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565”

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  และ นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล    (ที่ 2 จากขวา ) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์” ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสต์ เวสท์ ซีด จำกัด เพื่อดำเนินงานในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือในการผลิต และขยายเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไปยังเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในอันที่จะให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้ในราคาที่ย่อมเยา เหมาะสม อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  พร้อมทั้งเปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565” โดยมี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ (ซ้ายสุด) กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ นายอิสระ วงศ์อินทร์ (ขวาสุด)  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมเป็นพยาน  ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.