พพ. เร่งขับเคลื่อนการออกแบบอาคาร ชูความสำเร็จศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ต่อยอดโครงการ Thailand Energy Awards 2021 ก้าวสู่ อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ใช้เป็นศูนย์ ระดับอาเซียน เป็นต้นแบบการเรียนรู้อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน

    ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พพ. ร่วมเดินทางและนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น จากบริษัท    ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  จังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายผล และเผยแพร่ผลงานที่ประสบความสำเร็จ  จากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 โดยโครงการอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่นแห่งนี้ สามารถคว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 ด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2021 ประเภท Zero Energy Building

    ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า พพ. พร้อมจะส่งเสริมการออกแบบอาคาร ให้มุ่งไปสู่อาคารที่มีการใช้พลังงานน้อยที่สุด หรืออาคาร Zero Energy Building โดยปัจจุบันได้เดินหน้าการออกกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสำหรับอาคาร (Building Energy Code: BEC) โดยกำหนดให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่ 9 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงานหรือที่ทำการ อาคารชุด อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ และห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามข้อกำหนด ในกฎกระทรวงฯ ซึ่งขณะนี้ได้มีผลบังคับใช้แล้ว และในเดือนมีนาคม 2565 จะเริ่มมีผลบังคับใช้กับอาคารสร้างใหม่ ขนาด 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป โดยภายในสิ้นปี 2565 อาคารสร้างใหม่ที่มีขนาด 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง BEC เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

    สำหรับการเยี่ยมชมโครงการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นอาคารที่มีความสูง 4 ชั้น พื้นที่ให้บริการประมาณ 24,487 ตารางเมตร การออกแบบเน้นความโปร่งโล่ง กรอบอาคารถูกออกแบบบให้หลีกเลี่ยงรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ให้มากที่สุด ด้านหน้าอาคารออกแบบติดตั้งอุปกรณ์แผงบังแดดขนาดใหญ่    มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนของหลังคา เพื่อลดความร้อนที่จะเข้าสู่อาคาร กรอบอาคารใช้วัสดุผนังก่ออิฐฉาบปูนมีช่อง ว่างอากาศและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแผ่นเรียบสำเร็จรูปและกระจกลามิเนต ควบคู่กับหลังคาคอนกรีตติดฉนวนใยแก้ว  กันความร้อนหุ้มอลูมิเนียมฟอยล์ อาคารมีการออกแบบกันสาดบังแดดที่ยื่นยาวออกไปในทิศตะวันตก จึงทำให้ยังมีแสง   จากธรรมชาติเข้าถึงภายในอาคาร พร้อมทั้งใช้ประโยชน์ลมตามธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 990 kWp

    นอกจากนี้ อาคารฯยังได้ใช้ระบบ Building Automation System : BAS บริหารจัดการควบคุมเปิด-ปิดและจัดการ พลังงาน ระบบทำน้ำเย็น (Chiller Plant Management System) มีโปรแกรม Monitor ระบบปรับอากากาศ Chiller Plant แสดงสถานการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องสูบน้ำเย็น เครื่องสูบหล่อเย็น และหอระบายความร้อน โดยมีการติดตั้ง VSD สำหรับเครื่องสูบน้ำเย็นและน้ำหล่อเย็นทั้งหมด การควบคุมบริหารจัดการส่วนของการจ่ายลมเย็นในพื้นที่ปรับอากาศ การควบคุมระบบแสงสว่าง เป็นต้น ซึ่งศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่นแห่งนี้ จึงนับเป็นต้นแบบอาคารที่มีการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานจนประสบผลสำเร็จ และพร้อมจะเป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาข้อมูลแก่ผู้ประกอบการอาคาร หรือหน่วยงานที่ต้องการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารได้อย่างยั่งยืน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.