เปิดให้บริการแล้ว 3 ร้านอาหารใหม่ล่าสุด บริเวณชั้น 2 Concourse A (Domestic Terminal) ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิด 3 ร้านอาหาร                เบอร์เกอร์คิง, บอนชอน และร้านใหม่ล่าสุด เกาะฮอบบาร์  โดยมี นางสุปราณี คงสมปรี ผู้อำนวยการ             ส่วนงานการตลาด บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และ นายชูทวีป วรดิลก รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด  ให้การต้อนรับบริเวณชั้น 2 Concourse A (Domestic Terminal)  ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยทั้ง 3 ร้าน เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.