QTC เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “Huawei iSitepower-M Solution Introduction”

เตรียมพบกับงานสัมมนาออนไลน์ส่งท้ายปีกันแบบจุใจในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ในหัวข้อ “Huawei iSitepower-M Solution Introduction – แนะนำอินเวอร์เตอร์ออฟกริด และการใช้งานไอไซต์เพาเวอร์-เอ็ม” เรียนรู้วิธีการใช้และทำความรู้จักกับอินเวอร์เตอร์ให้มากขึ้น ผ่านวิทยากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ คุณฐิตินันท์ ตรงเจริญชัย (Technical Service Manager Digital Power Business) จาก Huawei และคุณจุฬาชัย คุณากรพิบูลย์ (Sale Engineer) จาก QTC มาทำความเข้าใจการทำงานของอินเวอร์เตอร์ไปพร้อมๆกับเรา ผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้เลยที่ https://forms.gle/T4mdN2674SAgMUu88 งานนี้บอส “พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน” กระซิบว่าเอาความรู้แน่นๆ มาเสนอให้ได้รับฟังกันจะๆ ไปเลยคร่า   

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *