อินโดรามา เวนเจอร์ส เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดทำรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นฉบับพิเศษนอกเหนือจากรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และเป็นองค์กรภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่จัดทำรายงานดังกล่าว โดยนำเสนอรายละเอียดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Development Programme: UNDP) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เราสนับสนุนประเทศต่างๆ ให้มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติผ่านแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ ซึ่งการบรรลุเป้าระดับโลกต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน สังคม และประชาชน เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต และรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จัดทำโดยภาคเอกชนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ มากยิ่งขึ้น”

รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไอวีแอลนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยไอวีแอลกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อส่งเสริม SDGs 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การรีไซเคิลและเศรษฐกิจหมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี การรับผิดชอบต่อสังคมและการทำงานร่วมกัน ซึ่งไอวีแอลเชื่อว่าประเด็นหลักดังกล่าวจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานทั้ง 5 ประเด็นหลักนี้สอดคล้อง SDGs 13 ข้อจากทั้งหมด 17 ข้อ รวม 39 เป้าหมาย

นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ธุรกิจต่างๆ เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สำหรับไอวีแอล ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ เราให้คำมั่นสัญญาในการส่งเสริม SDGs และการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก เราต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ส่วนได้เสียของเรา ซึ่งรวมถึงพนักงานกว่า 25,000 คนและครอบครัวของพวกเขา ลูกค้า และพันธมิตรต่างๆ นอกจากนี้ เราเชื่อว่าการดำเนินงานตาม SDGs จะสร้างโอกาสที่สำคัญต่อธุรกิจของไอวีแอล”

“การรับและบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของเรา จะช่วยให้เราดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความคิดที่มุ่งเน้นความยั่งยืน เพื่อก้าวไปอีกขึ้น เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานในทุกๆ ด้านของห่วงโซ่อุปทานด้วยการออกแบบเชิงนวัตกรรม การผลิตที่มีประสิทธิผลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ การจัดเก็บขยะเชิงรุก และการรีไซเคิลในวงกว้าง ซึ่งไอวีแอลจะส่งเสริม SDGs อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสรรหานวัตกรรมสำคัญที่จะช่วงสร้างคุณค่า สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” นายยาช กล่าวเสริม

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Sustainability Report Center บนเว็บไซต์ของไอวีแอล https://sustainability.indoramaventures.com/th/downloads/report-center

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *