UAC ไตรมาส4พีคบุ๊กกำไรเงินปันผล BBF 105.65 ลบ.

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส (ซ้าย) CFO และ นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ (ขวา) Corporate Image & Treasury Managerบมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)หลังประกาศผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2564 กำไรสุทธิโตแตะ 192.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.54 % และรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 1,130.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.52 % ส่วนไตรมาส 4/64 คึกคักจากการฟื้นตัวของธุรกิจ และการบุ๊กกำไรจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน BBF จำนวน 105.56 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าการลงทุนด้าน Energy Efficiency, Bio Circular Economy และ EV Station ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ CLMV หนุนรายได้ปีนี้เป็นไปตามเป้า 10% ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้   

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *