ร่วมแสดงความยินดี เลขาธิการ สผ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) นำโดย นายระพี สุขยางค์ (ที่ 3 จากขวา ) อุปนายกและเลขาธิการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช (ที่ 4 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อเร็วๆนี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.