องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,100 เข็มให้กรมปศุสัตว์

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) นำโดย นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรฯ มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 20,100 เข็ม ให้แก่กรมปศุสัตว์โดยมี น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบวัคซีน เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขจรจัดและยังเป็นการช่วยเหลือให้สัตว์ในชุมชนปลอดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสนับสนุนงบพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรสัตว์ และมี สพ.ญ. ชนัดดา เครือประดับ, พิมพ์มนัส ลัยท์นันท์ และ ธนกร สุริยะ เข้าร่วมในกิจกรรม ณ กรมปศุสัตว์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.