ซัคเซสมอร์ สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กิจกรรม “5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ” ร่วมกับ Green Life Plus

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร พร้อมพนักงาน ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในกิจกรรม “5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ตามรอยศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่ 9” โดยมี Green Life Plus  หนังสือมีชีวิตเป็นสื่อกลางในการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงาน ณ อุทยานแห่งชาติเก่งกระจาน และเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี ซัคเซสมอร์ มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแลดล้อมไปด้วยกัน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.