ธนาคารออมสิน พร้อมด้วย เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี, ทิพยประกันภัย และพันธมิตรกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ตามรอยศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกันศึกษางานเพื่อสร้างระบบนิเวศไทยให้สมบูรณ์

“…การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้  ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน  โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด  แต่ถูกต้องตามหลักวิชา  เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว  จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ได้ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด…”  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัส หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งแรกในงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันพุธที่  18  กรกฎาคม 2517

เพื่อเป็นการสืบสานและตามรอยพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางนิตยสาร Green life plus (กรีน ไลฟ์ พลัส) นิตยสารที่สะท้อนภาพรวมการทำงานองค์กรและหน่วยงานในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สาธารณะสำหรับโลกใบนี้ ได้เป็นแกนกลางในการจัดกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ภายใต้แนวคิด ตามรอยศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม นำโดย ธนาคารออมสิน บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด พร้อมด้วย เอสโซ่ (ประเทศไทย)  , ทิพยประกันภัย , ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ และอีกหลากหลายองค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการศึกษาและน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาผนวกใช้ทั้งในแง่ของการดำรงชีวิต การทำงานและเป็นหลักคิดในการประพฤติตนเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สำหรับกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยคณะเดินทางได้เข้าศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง (บ้านดิน) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเรือนจำและพัฒนาผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังรู้จักพึ่งพาตนเอง จากนั้นได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์และทุนสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ชุดลาดตระเวนฯอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมกับลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ทำโป่งเทียมเสริมภูมิคุ้มกันให้สัตว์ป่า ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก

จากการได้พูดคุยกับ คุณกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เด็มโก้ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารายใหญ่ของไทย เผยว่า การได้เข้าร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อซึ่งจัดโดยนิตยสาร Greenlifeplus ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง และ การได้ทำโป่งเทียม ถือเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เข้ามาเติมเต็มตนในการสร้างประโยชน์ให้กับสัตว์ป่าถือเป็นอีกหนึ่งระบบนิเวศที่ทำให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทยเกิดความสมดุล

พร้อมกันนี้ในช่วงเวลา 19.30 น. คณะทำงานและประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ร่วมใจจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึก ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาฯ ส่องแสงสว่างไสวเป็นเลข ๙ แสนงดงาม และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ การพาคณะทำงานชม เกาะพลับพลา ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ซึ่งแห่งนี้ ในอดีตเป็นพื้นที่รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทรงงาน ซึ่งชาวเมืองเพชรให้ความสำคัญและเรียกเกาะนี้ว่า “เกาะในหลวง”

คุณบุรินทร์ ลาดล่าย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พราว คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ ประธานนิตยสาร กรีน ไลฟ์ พลัส เผยว่า ในทุกปีทาง กรีน ไลฟ์ พลัส เราจะจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อในทุกปี เพื่อแสดงออกถึงการน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งกิจกรรมที่เราดำเนินการจะเป็นการเรียนรู้เพื่อตามรอยพ่อผ่านสถานที่ที่สำคัญ ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้คณะทำงานได้ตกผลึกและนำเอาศาสตร์พระราชาไปผนวกใช้และขยายผลสู่การสร้างประโยชน์แบบองค์รวม

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.