เคทีซีจัดสัมมนาแห่งปี “Move On…ไปข้างหน้า ด้วยความกล้า สู่ความสำเร็จ”
ร่วมบริจาคเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ในโครงการ Love & Share

นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ช่องทางการจัดจำหน่าย “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมบริหารจัดงานสัมมนาใหญ่ปี 2021 “Move On… ไปข้างหน้า ด้วยความกล้า สู่ความสำเร็จ” ให้กับผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเคทีซี (อิสระ) กว่า 500 คน ในรูปแบบ Online Edutainment โดยเน้นการปรับทัศนคติและสร้างแรงบันดาลใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เคทีซีให้กับผู้บริโภคอย่างมั่นใจและมีความสุข รับมือกับชีวิตการทำงานที่เปลี่ยนแปลงในยุคนิวนอร์มอล โดยวิทยากรโค้ชมอส ตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการปรับ Mindset และทัศนคติฝ่าวิกฤตปัจจุบัน เพื่อพิชิตเป้าหมายแห่งความสำเร็จในอาชีพนักขาย อีกทั้งเคทีซียังให้ความสำตัญกับการดูแลสุขภาพเพื่อสนับนุนการทำงานของผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยได้นำเสนอชุดอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 กรมธรรม์คุ้มครองกรณีติดเชื้อไวรัส COVID-19 และแผนคุ้มครองประกันสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมกัน

นอกจากนี้ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์และกัลยาณมิตรเคทีซียังได้ร่วมกันระดมเงินทุนในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์ Covid-19 ให้กับ “โรงพยาบาลราชวิถี” ภายใต้กิจกรรม “Love & Share ”Give For Life พลังแห่งการให้ ต่อลมหายใจ…ให้ชีวิต “สู้ภัยโควิด” อีกด้วย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.