ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) นำธุรกิจเดินหน้าสู่ความยั่งยืน
ด้วย “โครงการ URGreen หลังคาระบบโซลาร์เซลล์”

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป และ นายวัฒน์ธวุฒิ เอื้อภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain และระบบการผลิต เปิดโครงการ “URGreen กับหลังคาระบบโซลาร์เซลล์ใน บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย)” ที่นำมาใช้ เพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรของโลก

โครงการ URGreen ในส่วนงานหลังคาระบบโซลาร์เซลล์เริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายน 2562 และเสร็จสมบูรณ์ 100% ด้วยการติดตั้งแผงระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน 6 แห่ง และคลังสินค้าอีก 4 แห่ง ของ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ที่จังหวัดสมุทรสาคร โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งแต่เดิมเป็นการใช้พลังงานที่ผลิตจากเชื้อเพลิงถ่านหิน ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและไม่สามารถทดแทนได้ ซึ่งการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับค่านิยมด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) กล่าวว่า “โดยทั่วไป เรามักคิดว่าการดำเนินธุรกิจนั้น จำต้องมุ่งหวังผลกำไรเป็นสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด แต่อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่แท้จริง ต้องมีความคำนึงถึงคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโลกของเรา เพราะการดำเนินธุรกิจนั้น ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อ ทำธุรกิจ เท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อทุกคน และโลก เมื่อเราอยู่ได้ ทุกคนอยู่ได้ และยังรักษ์โลกอยู่ด้วย จึงจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน”

“พลังงานหมุนเวียนจากหลังคาระบบโซลาร์เซลล์ นับเป็นก้าวแรกที่ช่วยจัดการกับวิกฤติการโลกร้อน หรือ Global Warming และ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จะไม่หยุดเพียงโครงการนี้ เรายังมุ่งดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้โลกของเราเป็นโลกใบที่น่าอยู่และยั่งยืนยิ่งขึ้น” นายฐานันท์ กล่าวเสริม

แผงหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งแล้วเสร็จจากโรงงานแรก เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 โดยสามารถนำจ่ายกระแสไฟฟ้าได้จำนวน 1 เมกะวัตต์ ต่อมาติดตั้งเพิ่มเติมทุกหลังคาโรงงาน และคลังสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมดในเดือน พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มเติมอีกจำนวน 5 เมกะวัตต์

นายวัฒน์ธวุฒิ เอื้อภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain และระบบการผลิต คาดการณ์ว่า “แผงหลังคาโซลาร์เซลล์ทั้งหมดที่ติดตั้งแล้วเสร็จ ทุกหลังคาโรงงานและคลังสินค้าของบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 8.3 ล้านกิโลวัตต์ต่อปี ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 10% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนี้ ด้วยปริมาณดังกล่าว เราจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนได้ถึง 4,855 ตัน”

โครงการ “URGreen ส่วนงานหลังคาระบบโซลาร์เซลล์” เป็นหนึ่งในพันธกิจที่สอดคล้องกับค่านิยมในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ยูอาร์ซีฯ ด้านความยั่งยืน “Live Sustainability. Live URC.” ซึ่งมีความหมายถึงการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินงานอย่างเหมาะสม และรักษ์สิ่งแวดล้อม”

“ในฐานะผู้ผลิตอาหาร ทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ดำเนินการด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เฉกเช่นกับที่ค่านิยมบริษัทฯ ที่เรายึดถือเสมอมาด้วยการ “ส่งมอบความสุขให้กับทุกคน ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ หรือ Delight everyone with good food choices” นายวัฒน์ธวุฒิกล่าวทิ้งท้าย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.