พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในการแถลงข่าวพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 (The Prime Minister’s Industry Award 2021) รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคมนี้ ร่วมด้วย, นายจุลพงษ์  ทวีศรี นางวรวรรณ  ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายบรรจง  สุกรีฑาเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม อก.1 กระทรวงอุตสาหกรรม พญาไท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.