ผู้บริหารเจียไต๋ รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2021
ในภาคธุรกิจการเกษตร จาก มสวท.
ตอกย้ำภาพองค์กรแห่งนวัตกรรมการเกษตรที่อยู่คู่สังคมไทย

นายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจการเกษตร” จาก ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อเชิดชูและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และการอุทิศตนในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” ให้แก่เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านการเกษตรที่เจียไต๋มากว่า 40 ปี นายชัยพันธ์เป็นหนึ่งในบุคคลที่ผลักดันการพัฒนาวงการเกษตรไทยและเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์เจียไต๋ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีบทบาทในการปรับปรุงสายพันธุ์พืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม จึงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ผ่านการมอบเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนมาโดยตลอด

“สำหรับรางวัลอันทรงเกียรติจากโครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 นี้ นอกจากความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ผมและพนักงานเจียไต๋ทุกคนได้รับ ยังเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม รวมไปถึงการต่อยอดนวัตกรรมการเกษตรเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อันจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและวงการเกษตรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ในการทำงานของผมและตรงกับเจตนารมณ์ของเจียไต๋ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ” นายชัยพันธ์ กล่าว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.