เออาร์วี ทูลเกล้าฯ ถวายโดรนเพื่อการเกษตรอัจฉริยะรุ่นเจ้าเอี้ยง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายโดรนเพื่อการเกษตร รุ่นเจ้าเอี้ยง ซึ่งเป็นนวัตกรรมของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

ทั้งนี้ “โดรนเจ้าเอี้ยง” พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดพ่นปุ๋ยที่แม่นยำ ลดเวลาการทำงานเเละค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่มผลผลิต มีจุดเด่นคือ ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ หรือ Flight Controller ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน มาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.