ซีพี ออลล์ สานพลังผู้นำรุ่นใหม่ส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลองค์กร รุ่น 2

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ด้านธรรมาภิบาล Mister&Miss Good Governance รุ่นที่ 2 กระตุ้นความตระหนักรู้ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรธรรมภิบาลกับคนรุ่นใหม่ในองค์กร ในหัวข้อ คนรุ่นใหม่ : ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึง สังคม ชุมชม สิ่งแวดล้อม พร้อมปลุกพลังตัวแทน Mister&Miss Good Governance รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่สื่อสารด้านธรรมาภิบาลขององค์กร โดยภายในงานมีคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ผู้บริหาร พนักงานร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ อาคารเดอะ ธารา ถ. แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.