รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ – ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เข้ารับโล่และเกียรติบัตรคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2564
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *