อินทรี อีโคไซเคิล คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวสูงสุด ระดับ 5
ผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมรายแรกและรายเดียวในไทย

ตอกย้ำผู้นำด้านการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมรายแรกและรายเดียวในไทย ล่าสุด สุจินตนา วีระรัตน์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว สัมมนาการแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับระดับสูงสุด ครอบคลุมทุกกระบวนการ ตั้งแต่โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนไปจนถึงกระบวนการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ โดยมี กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (ซ้าย) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ถือเป็นรางวัลที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ประกอบการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย อินทรี อีโคไซเคิล ได้รางวัลอุตสาหกรรมเขียว ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ตอกย้ำความทุ่มเทในการยกมาตรฐานของการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาพลาสติก ด้วยกิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ อาทิ การสนับสนุนโรงเรียน ในการจัดกิจกรรม “ฉลาดคิด พิชิตขยะ Think Waste Wise” รวมทั้งการขยายความร่วมมือกับกลุ่มสมาชิกในอุตสาหกรรม และสร้างความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อนำหลักการ ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของขยะพลาสติก

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *