จีนเปิดเวทีถกประเด็นร้อน FTA ก่อน RCEP มีผลบังคับใช้

Scenes of the Forum (PRNewsfoto/GUANGXI CA Panorama GROUP CO. LTD)

การประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมและดำเนินการความตกลงเขตการค้าเสรีของจีน (Forum on International Cooperation for China’s FTA Promotion and Implementation) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (CCPIT) และรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และจัดโดยบริษัท Guangxi CA Panorama Group

แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อหลัก ได้แก่ “การทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเอฟทีเอ พร้อมจัดทำแผนงานสำหรับการพัฒนาภูมิภาค” ตลอดจนอภิปรายหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

นายหลิว หงอู รองผู้ว่าการมณฑลกว่างซี กล่าวว่า กว่างซีมุ่งมั่นขยายขอบเขตการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง กระชับความร่วมมือกับสมาชิก RCEP โดยเฉพาะชาติอาเซียน และเร่งสร้างพื้นที่สำหรับการเปิดกว้างและความร่วมมือกับอาเซียน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) และเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับวงจรคู่ขนานภายในประเทศ-ระหว่างประเทศ (Domestic-International Dual Circulation)

ขณะที่ในถ้อยแถลงผ่านทางวิดีโอ น.ส.เกา เหยียน ประธาน CCPIT ได้หยิบยกข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติลัทธิพหุภาคีที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการจัดการเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคี พหุภาคี และระดับภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาและโอกาสกับทุกประเทศ ฯลฯ

นายฮัน เซือง-ซู ประธานร่วมของ International Finance Forum และอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า ท่ามกลางการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (de-globalization) ประเทศจีนและเกาหลีควรเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ด้วยการสร้างระบบตอบสนองอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงสำหรับธุรกิจ

นายจาง เซี่ยงเฉิน รองผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวว่า การประชุมนี้แสดงถึงการสนับสนุนการค้าของจีนผ่านความตกลงเขตการค้าเสรี รวมถึงการพินิจพิจารณาความสัมพันธ์ทางการค้าระดับโลกในเชิงสถาบัน พร้อมเสริมว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาในทิศทางที่มีเสถียรภาพ เป็นระเบียบ และมีนวัตกรรม

นายเฉิน เต๋อไห่ เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน กล่าวว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ริเริ่มโดยอาเซียน จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนภายในสำหรับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค สนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค และขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นสำหรับความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน

นอกจากนี้ ยังได้มีการออกแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการและส่งเสริมความตกลงเขตการค้าเสรี เช่น Nanning Initiative on International Cooperation for China’s FTA Promotion and Implementation, Guide on FTA Application และ Guide on the Business Environment of Foreign Countries for Chinese Investors

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.