SYS คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2021

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์มานานมากกว่า 25 ปี โดย นายสุรศักดิ์ พูลเกิด (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการในการประกวด Thailand Energy Awards 2021 ด้วยผลงานที่มีชื่อว่า “AI Optimization Arcing Profile” จากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสร้างตัวอย่างที่ดีและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในวงกว้าง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *