เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมเพื่อโลก – บรรจุภัณฑ์ OptiBreath® และผลิตภัณฑ์ฉลาก SCG Green Choice

‘บรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจโลก’ ตัวช่วยในการลดขยะจาก Food Waste

ขยะอาหาร หรือ ‘Food Waste’ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิต การขนส่ง การวางจำหน่าย และการบริโภค ทั่วโลกมีอาหารที่ถูกทิ้งขว้างกว่า 30% ในขณะที่บางพื้นที่กลับกำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนอาหาร ซึ่งสิ่งที่สูญเปล่าไปจากขยะอาหารไม่ใช่แค่เศษอาหาร แต่คือรวมถึงทรัพยากรของโลกอีกด้วย จะเห็นได้ว่าขยะอาหารไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารเหลือทิ้งเท่านั้น และตั้งแต่ภาคผลิต จนถึงผู้บริโภคทุกคนสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้

จากปัญหาเรื่องปริมาณขยะ ทาง SCGP ก็ได้มองเห็น และนำเสนอออกมาเป็นแพคเกจจิ้งที่ช่วยลด Food Waste ด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ‘OptiBreath®’ ที่ผลิตจากพอลิเมอร์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) บวกกับการใช้เทคโนโลยีพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุและระบบพิเศษ ที่ช่วยรักษาความสด สี กลิ่น และรส รวมถึงชะลอการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้ผัก ผลไม้ภายในบรรจุภัณฑ์มีอายุยืดยาวขึ้น เพิ่มโอกาสการขาย ทั้งยังลด Food Waste ลดการขนส่ง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

ตัวอย่างจริงจากผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรม OptiBreath® ไปใช้ เป็นเรื่องราวของ ‘คุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน’ ผู้ส่งออกมะพร้าวจากราชบุรี ที่พบปัญหาว่า การขนส่งที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าสินค้าจะไปถึงชั้นวาง อายุในการเก็บรักษาของมะพร้าวเหลือก็ไม่มากแล้ว แต่เมื่อได้ใช้บรรจุภัณฑ์จาก OptiBreath® ก็พบว่าสินค้าคงความสดใหม่ได้นานขึ้น ทำให้อาหารเหลือทิ้งจากการเน่าเสียลดลง และมีโอกาสขายสินค้าได้มากขึ้น

นอกจากนี้ เราเชื่อว่าทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน และแน่นอนว่า ทุกคนทำได้ ด้วย ‘การเลือก’ อย่างใส่ใจ มองหาสินค้าที่ออกแบบมาอย่างคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่าง SCG เอง เขาก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ฉลาก ‘SCG Green Choice’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ผลิตโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีเพื่อให้ตอบโจทย์การเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ใส่ใจโลกและสิ่งแวดล้อม

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.