แสดงความยินดี ดร.ถานันดร์ รับมอบ 3 รางวัลส่งท้ายปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่ม บริษัท ฟอร์ซอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2564 จากสมาคมนักธุรกิจอาเซียน (สมาคมดีเด่น 4 ปีซ้อน) และสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา (สุดยอดสมาคม ปี 2564) โดยการพิจารณาจาก  ดร.บัญญัติ บุญญา นายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม ซึ่งในงานนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.มานิต วัฒนเสน อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย  มาเป็นประธานมอบ ได้แก่

               รางวัลจากสมาคมนักธุรกิจอาเซียน (สมาคมดีเด่น 4 ปีซ้อน)

                               – รางวัลนักธุรกิจด้านการพัฒนานวัตกรรมดีเด่น

                               – รางวัลกรรมการสมาคมดีเด่น

               รางวัลจากสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา (สุดยอดสมาคม ปี 2564)

                               – รางวัลวิทยากรดีเด่น

               นับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าทั้ง 3 รางวัล โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นต้นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.