“ฟิวเจอร์พาร์ค” มอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมประมง (คนใหม่)

คุณณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมประมงคนใหม่ และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมี คณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมประมง

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *