Exclusive Interview
เรื่อง TCMC ปักหมุดพัฒนาคุณภาพสินค้า ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การสร้างคุณค่าร่วม

โดย คุณปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCMC

“จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เราต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย ซึ่งไม่เพียงแค่ “ปรับตัว” แต่ยังต้อง “ตื่นตัว” เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเรียนรู้ความต้องการของตลาด เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของเราให้พร้อมตอบทุกโจทย์อย่างเท่าทัน” คุณปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCMC เผยถึงมุมคิดที่มีต่อสถานการณ์โควิดต่อการดำเนินธุรกิจในขวบปีที่ผ่านมา

คุณปิยพร เผยต่อไปว่า สำหรับ TCMC เราดำเนินธุรกิจใน 3 ด้าน คือ ธุรกิจวัสดุปูพื้น (TCM Flooring) ธุรกิจพรมและผ้าหุ้มเบาะรถยนต์ (TCM Automotive) และ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (TCM Living) ซึ่งสัดส่วนของธุรกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีปัจจัยบวกจากความต้องการตกแต่งบ้านในช่วงของการทำงานที่บ้าน ยกตัวอย่างเช่น ตลาดที่อังกฤษมีความต้องการซื้อมากหลังการล็อคดาวน์ ส่วนสัดส่วนอีก 2 ธุรกิจอย่าง ธุรกิจพรม และ ธุรกิจวัสดุปูพื้น อยู่ในสถานะทรงๆ ชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรถยนต์ในปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก

คุณปิยพร เผยต่อไปว่า หลังจากในไทยและหลากหลายประเทศเริ่มมีการคลายล็อกดาวน์ เรามองว่า กลุ่มวัสดุปูพื้น กลุ่มพรมและผ้าหุ้มเบาะรถยนต์ จะกลับมามีทิศทางที่ดีอีกครั้ง เนื่องจาก กลุ่มธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้ธุรกิจในกลุ่มโรงแรมมีความต้องการในการรีโนเวท ตกแต่งพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับการเดินทางในยุคปกติใหม่ ในขณะที่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ได้มีการปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตในช่วงที่มีความต้องการซื้อลดลงจากช่วงหลังคลายล็อคดาวน์ใหม่ๆ ที่สำคัญยังยังคงมีการพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างไม่หยุดนิ่ง

นอกจากการพัฒนาสินค้าให้มี “คุณภาพ” เราต้องสร้าง “คุณค่า” ให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมา TCMC ได้มีแผนการทบทวนนโยบายและวิเคราะห์แผนการจัดการด้านความยั่งยืน เช่น ในมิติของการ อนุรักษ์พลังงาน การดูแลรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม เราได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนําเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็น การย้อมไหมพรม ต้องมีการปล่อยน้ำเสียเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงลงทุนกับระบบย้อมที่ใช้น้ำในปริมาณน้อยลง และจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน สามารถนำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการย้อมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ตลอดจนการดูแลลูกค้าด้วยการเปิดบริการซักและซ่อมแซมพรมให้กับลูกค้าเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ และ เพิ่มคุณค่าให้สินค้ามีระยะเวลาการใช้งานที่คุ้มค่า รวมถึงการรับพรมเก่ากลับมาจัดการอย่างถูกวิธี ที่สำคัญยังสนับสนุนในมิติต่างๆของการช่วยเหลือสังคม อาทิ สนับสนุนอาหารกล่องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เพื่อเป็นกำลังใจและแทนคำขอบคุณให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการรับมือและต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งทั้งหมดเราดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คุณปิยพร กล่าวทิ้งท้าย ในปี 2565 เรายังคงเดินหน้า ปรับโครงสร้างการดำเนินงานแบบเข้มข้นในทุกมิติ อาทิ การดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดที่จะมีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของตลาดทั่วโลก ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การมุ่งสู่การทำธุรกิจแบบใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้บริษัทก้าวสู่องค์กรชั้นนำระดับโลกและเป็นผู้นำในตลาดโลกในกลุ่มธุรกิจหลักที่บริษัทมีความถนัดอย่างยั่งยืน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.