การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ยื่นเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่จัดทำร้านค้าสะดวกซื้อหรือร้านค้าชุมชนภายในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ 1

นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ เพื่อจัดทำร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 33 ตารางเมตร ภายในอาคารแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ 1 บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดี – รังสิต ฝั่งขาเข้าตัดกับถนนอโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยวิธียื่นซองเสนอราคาฯในวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 11.15 น. ในวันเดียวกัน ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ 1 (อาคารแปลง G) บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดี – รังสิต ฝั่งขาเข้าตัดกับถนนอโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามและขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 6693, 0 2351 6224 และสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาดินแดง 1 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 1701 และ 0 2245 1474 ในวันและเวลาทำการ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *