ร่วมเปิดงานมนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง

คุณอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมเปิดงาน “มนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปี 2565 ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์, พาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด ร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น จี

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *