โครงการปักหมุดรักทะเลไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

นายบุรินทร์ ลาดล่าย ประธานกรรมการ นิตยสารกรีนไลฟ์พลัส เผยว่า เรามีเป้าหมายในการเป็นสื่อกลางที่สร้างสรรค์โดยการยืดหลักแนวคิด ESG เพื่อร่วมกันพัฒนา ชุมชน สังคม องค์กร และประเทศไปสู่ความอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาเราได้จัด กิจกรรม CSR DAY “ปักหมุดรักษ์ทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” เป็นประจำในทุกปี และในปีนี้ได้มีโอกาสได้รวมพลังอีกครั้ง ผ่านการร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะ ปลูกต้นไม้ รอบชายหาดแสงจันทร์ จ.ระยอง เพื่อสร้างสภาวะที่ดีให้กับสังคมและทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามและสมดุล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านนายกเทศมนตรีเนินพระ คุณบุญธรรม ใยแก้วและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นตำบลเนินพระ ร่วมงานอย่างอบอุ่นและได้รับเกียรตจากนางสาวสุวรรณา ศรุติลาวัณย์ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยองให้เกียรติร่วมงานและร่วมปูกต้นมะพร้าวตามโครงการกว่า220ต้นเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นทีสีเขียวให้กับหาดแสงจันทร์และเป็นการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.