อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดให้เยี่ยมชมโรงงานออนไลน์ ชูเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและการบริหารจัดการอันเป็นเลิศ

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงงานรูปแบบใหม่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านมุมมอง 360 องศา ที่ให้ความรู้สึกเสมือนได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานจริงๆ ชูจุดเด่น “สะดวก สนุก และเรียนรู้ได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา” สะท้อนภาพลักษณ์ การเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และความมุ่งมั่นที่จะเป็น กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ พร้อมส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมไทย สอดคล้องกับนโยบาย การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value-ASV)” ที่เรายึดมั่นเสมอมา

ทั้งนี้ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (new normal life) บริษัทฯ จึงได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ของการเยี่ยมชมโรงงาน ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจทั่วประเทศสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีกระบวนการผลิต การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดโรงงานสีเขียวของบริษัทได้ ผ่านช่องทางออนไลน์

โดยเปิดให้ทุกท่านเข้าเยี่ยมชมแล้วที่ https://onlineajinomotofactorytour.com/ หรือ แสกน QR Code ในโปสเตอร์ และหากสาถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดีขึ้นแล้ว สามารถเข้าเยี่ยมชมโรงงานจริงๆ ได้ผ่านทาง https://www.ajinomoto.co.th/th/our-activity/general-factory-visit

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.