เกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาทางวิชาการ “เกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ. เป็นประธานเปิดงาน Chiangmai organic symposium และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“การพัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนไทย”
วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา : 09.15 – 10.00 น.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/2942789101?pwd=RitnT0tsa0M1WDJDYWZPWStkVTVQUT09

Meeting ID: 294 278 9101
Passcode: AGRICMRU

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.