ลงนามเซ็น MOU จับคู่ธุรกิจ

นางสุกัญญา อมรนุรัตน์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ลงนามเซ็น MOU ร่วมกับทาง มร.ชินจิ โคกุเระ กรรมการผู้จัดการ บ.เอ็น ซี เน็ตเวิร์ค เอเชีย ในการจัดงาน“FBC ASEAN” จะจัดขึ้นในงาน Maintenance, Industrial Robotics, and Automation (MIRA) และ Subcon Thailand EEC วันที่ 24-26 สิงหาคมนี้  ที่สวนนงนุชพัทยา ซึ่งงานนี้เป็นการจับคู่ธุรกิจ พร้อมสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตและบริษัทที่เกี่ยวข้องในการจัดหาวัสดุ  ชิ้นส่วน และขยายช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศญี่ปุ่น ไทย และเวียดนาม โดยมีระบบการจับคู่ธุรกิจที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมของเราได้ค้นหาบริษัทที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการจับคู่ธุรกิจที่จะเกิดขึ้น โดยมีนายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ และนายสรรชาย นุ่มบุญนำ ร่วมงาน ณ สวนนงนุชพัทยา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.