โอกาสใหม่ กับ มุมคิดจากนักวิชาการ ภูมิทัศน์ใหม่ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยกับเศรษฐกิจดิจิตอล และ ความยั่งยืน 2022

เมื่อเร็วๆ นี้ มีงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ภูมิทัศน์ใหม่ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยกับเศรษฐกิจดิจิตอล และ ความยั่งยืน 2022” Future of real estate in the digital age (Real Tech #4) ซึ่งจัดโดย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทย ในภาคอสังหาริมทรัพย์ วันที่ 25 มี.ค 2022 เวลา 10.00 น.– 16.00 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ห้อง Auditorium ชั้น 1

ภาพรวมภายในงาน การเสวนาในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ที่น่าสนใจ โดยในช่วงแรก มีการพูดถึงภูมิทัศน์ใหม่ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิตอล และ ความยั่งยืน 2022 Future of real estate in the digital age & Sustainable Development Goals (SDGs) ต่อมาในช่วงที่ 2 นั้น พูดคุยกันถึงโอกาสในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่านกลางการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล Real Estate digital transformation (Empowering Next Generation Makers) โดยมีคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนการเปิดงาน วิทยากรพร้อมกันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้ร่วมเสวนาอีกหลากหลายท่าน อาทิ คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คุณศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คุณศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ แมน ดารา,นักแสดง GAMO Coin คุณธวัช อุยสุย บริษัท เอ็มทีดับบลิว (เอเชีย) จำกัด คุณเสาร์วะภา เนาวะอาจ บริษัท BCI Central จำกัด คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร พญ.ณัฐชลัยกร ศิริจำรูญวิทย์ มูลนิธิส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SDGs คุณชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย คุณเอกสิทธิ สุนทรนนท์ ผู้บริหารระดับสูงสายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์/เจ้าของที่ดินที่ต้องการพัฒนา/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง/บริษัทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม( Tech Company / Tech Startup / MSME / University / Government / Bank ) เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ การแก้ปัญหา ภายใต้แนวคิด Sharing & Creativity Economy ทั้งนี้ภายในงานมีการพบปะพูดคุย และ เยี่ยมชมบูธนวัตกรรม พร้อมทั้งการพบปะแลกเปลี่ยนกับที่ปรึกษา และ สมาชิกสมาคมฯ ที่สำคัญมีการลงนามความร่วมมือภูมิทัศน์ใหม่ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิตอล และ ความยั่งยืน 2022

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.