“ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์” ส่งลูก “ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)” เข้าถือหุ้น บลจ.ไอร่า
ลุยธุรกิจ Wealth Management – Private Fund

บมจ. ไอร่า แคปปิตอล ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าเป็นพันธมิตรกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด “AIAM”   ซีอีโอ  AIRA กล่าวว่าการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพและขยายพอร์ตลูกค้าทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น

นางนลินี งามเศรษฐมาศ

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) “AIRAเปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 บมจ.ไอร่า แคปปิตอล ได้แจ้งทางตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด  ซึ่งบริษัทถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99 ขายหุ้นให้กับบริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ (ไทย)  (“SMTBT”) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับ ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ หรือ “SMTB” ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำของญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจและให้บริการทั่วโลก สนใจร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ AIRA Group เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพและความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง จากการระบาดของ COVID-19 แต่กลุ่มไอร่า ก็ยังคงเติบโตได้เป็นอย่างดี

“เราภูมิใจมากที่ ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ (ไทย) “SMTBT” ได้ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มไอร่าในการดึงดูดพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ทั้งในด้านชื่อเสียงและความสามารถในการสร้างผลตอบแทน” นลินีกล่าว

การร่วมลงทุนในครั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด ในการให้บริการลูกค้าในด้าน Wealth Management และ Private Fund ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล และได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนขายกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกลุ่มไอร่า และซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ ยังเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของ AIRA กับพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการตอกย้ำศักยภาพอันแข็งแกร่งของกลุ่มไอร่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการเงินในรูปแบบ Non-Bank ครบวงจรภายใต้บริการแบบ One stop service

โดยปัจจุบันทาง ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ มีมูลค่าตลาดรวม 1.5 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 410,000 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 60 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 16.2 ล้านล้านบาท และซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ (ไทย) เป็นธนาคารพาณิชย์ ในกลุ่ม SMTB ที่ตั้งในประเทศไทยโดย ได้รับใบอนุญาตและเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีสินทรัพย์ 85,000 ล้านบาท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในปี  2564 เป็นจำนวน  20,000 ล้านบาท

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.