“กลยุทธ์การออกแบบนโยบายเศรษฐกิจให้ถูกใจประชาชน และ นักธุรกิจรุ่นใหม่”

กลุ่มยังเทพคนรุ่นใหม่​ พร้อมขับระบบเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อการขับเคลื่อนของนักธุรกิจรุ่นใหม่​ พร้อมประชุมเพื่อหาแนวทางใหม่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างศักยภาพไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน​ รวมตัวกันประชุมนัดแรกหาทิศทางและแนวทาง อย่างเป็นรูปประธรรมในการขับเคลื่อน นำโดย​ ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานยุทธศาสตร์ ท่านสุชาติ อุทัยวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค และกรรมการยุทธศาตร์พรรคและ​ รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย​ ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาประธานยุทธศาสตร์

เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการออกแบบยุทธศาสตร์การแก้ไขเศรษฐกิจฯ ให้ตอบโจทย์ตรงปัญหา และ สร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งคุณวิชิต ปลั่งศรีสกุล รองหัวหน้าพรรคและประธานยุทธซาสตร์ฯ เห็นด้วยกับแนวคิดของที่จะเน้นการใช้รถพลังงานไฟฟ้าEV ในการหาเสียงเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนททั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ณ.ที่ทำการพรรคเศรษฐกิจไทย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.