กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร พาน้องๆ วงCeleste ตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ คุณ “แป๊ป ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท “มายน์แอทเวิร์คส์” จำกัดเข้าพบดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ธนพจน์ เอกโยคยะ และ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุน เพื่อแนะนำน้องๆ และ หารือความร่วมมือในการส่งเสริมภาระกิจความร่วมมือกับกองทุนสื่อฯ โดยเฉพาะการขยายผลด้าน Thailand Soft power ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรความร่วมมือต่างๆ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.