ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จัดกิจกรรมปล่อยลูกปลากะพง กลับคืนสู่ท้องทะเลแหลมฉบัง

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด อู่เรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมปล่อยลูกปลากะพง กลับคืนสู่ท้องทะเลแหลมฉบัง ที่บริเวณจุดปล่อยเรือลงน้ำ (slipway) ภายในอู่เรือยูนิไทย ชิปยาร์ด นำโดยผู้บริหารของยูนิไทย ชิปยาร์ด คุณสุนทร กองรักษเวช  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน คุณ Rick Loh ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชนโดยรอบ ตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทยูนิไทยที่ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.