‘รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ชื่อดัง’ เปืดฉากในงาน
‘สถาปนิก’65’ กับ สถาปนิกชั้นนำ ‘ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์’

ตั้งแต่ปี  2019  เป็นเวลากว่า 3 ปี ที่ COVID-19 ได้กระหน่ำเปลี่ยนรูปแบบชีวิตของคนทั่วโลกให้เป็นการใช้ชีวิตแบบ NEW NORMAL ที่เป็นยุคทองของธุรกิจร่วม 10 ธุรกิจ ที่เติบโตสวนโควิด อาทิ ธุรกิจ e-Commerce ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์และแพลตฟอร์มเพื่อการค้าออนไลน์ ธุรกิจด้านการขนส่งโลจิสติกส์ ธุรกิจเวชภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร ธุรกิจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจเครื่องสำอาง ธุรกิจขายปีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ และธุรกิจโฆษณาทางดิจิทัล การออกแบบอาคารในยุค ใหม่จำเป็นต้องปรับรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์กับธุรกิจแนวใหม่ ซึ่งจะเป็นอาคารเพื่อประกอบธุรกิจแนวใหม่โดยตรง หรืออาคารสนับสนุนธุรกิจแนวใหม่ ประกอบกับ สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ส่งผลกระทบเป็นวิกฤตพลังงานซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อ การตระหนักถึงแนวความคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อประหยัดไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศจำเป็นอย่างมากในยุคที่ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง และค่าไฟฟ้าปรับสูงขึ้นจากภาวะสงคราม

ในงานสถาปนิก’65 CO-WITH CREATORS ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2565 – 1 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมืองทองธานี ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์ (Pattana Suwansumrit, Ph.D.) สถาปนิกชั้นนำ ในนาม บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จำกัด (Pattana Professional Co., Ltd.) ได้นำผลงานการออกแบบอาคารที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี มาจัดแสดงในบูธ DH08 แถว I ตัด แถว 19 ใน Designer Hub Zone ตรงข้ามกับบูธคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เยื้องกับบูธคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) ท่านสามารถสังเกตได้ชัดจากแผนที่ผังรวม บูธของบริษัทอยู่สุดทางเดินไลน์ I ท่านเพียงหันเลี้ยวซ้ายมือสุดเมื่อท่านเข้ามาจาทางเข้า (Entrance) ทุกทางเข้า (Entrance) เดินตามทางเดินแถว I ไปด้านซ้ายมือจนสุดซอย ซึ่งเป็นแถวที่สองต่อจากแถว G แถวแรกที่อยู่ประชิดทางเข้า (Entrance) ในบูธมีอาคารใหม่ๆ ที่ทางบริษัทออกแบบตั้งแต่ปี 2019 นำมาจัดแสดงควบคู่กับผลงานเดิมที่ทางบริษัทสังสมมานานกว่า 20 ปี โดยตั้งแต่ปี 2019 ที่ผ่านมางานออกแบบเอกชนมีจำนวนลดน้อยลงทำให้ทางบริษัทหันไปทำงานภาครัฐ ได้นำผลงานผลงานใหม่ล่าสุด อาทิ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนายม จังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู รวมทั้ง ประตูน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงที่สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำหลากของฝายห้วยชัน จังหวัดเพชรบูรณ์ การเปิดโอกาสไปรับงานออกแบบในภาครัฐทั้งงานอาคาร และงานโยธา งานทางสะพาน และท่อเหลี่ยม และงานชลประทาน เป็น SBU ใหม่ทางบริษัท ซึ่งนอกจากงานออกแบบแล้วทางบริษัทได้ขยายขอบเขตการรับงานไปถึงงานควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management) อีกด้วย

ในบูธของ บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จำกัด ท่านจะได้พบกับผลงานการออกแบบอพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ของทางบริษัทที่โดดเด่นที่ทางบริษัททำไปจัดแสดง อาทิ เดอะราฟเฟิล คอนโดมิเนียม (ลาดพร้าว 42/1) เดอะพราวด์ เรสซิเดนซ์ (ลาดพร้าว 18) เดอะคลาสซี่ คอนโดเมิเนียม (รัชดาภิเษก 19) ซีวี ทเวลฟ์ เดอะเรสซิเดนซ์ (สุขุมวิท 53) แบมบู ฟอร์เรสท์ อพาร์ทเม้นท์ (สุขุมวิท 52) เดอะทริปเปิ้ลโอ๊ค อพาร์ทเม้นท์ (สุขุมวิท 33) พีเบอร์รี่เพลส อพาร์ทเม้นท์ (ลาดพร้าว 1 แยก 10) บางนา 21 เรสซิเดนซ์ (บางนาตราด 19 แยก 8) บิ๊กทรี เรสซิเดนซ์ (บางพลีนิเวศน์ สมุทรปราการ) บล็อค 44 คอนโดมิเนียม (พหลโยธิน 44) จันทร์เพ็ญ เรสซิเดนซ์ (จรัญสนิทวงศ์ 57 แยก 3-7-2) เดอะสตาร์ อพาร์ทเม้นท์ (เมืองเอก ปทุมธานี) เดอะแคช (ลำลุกกา-คลองสอง ปทุมธานี) และการออกแบบอพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียมในภูมิภาค อาทิ บูกิตตา แอร์พอร์ต คอนโดมิเนียม (สาคู ภูเก็ต) พลัส คอนโดมิเนียม (กะทู้ ภูเก็ต) เดอะแลนด์สเคป คอนโดมิเนียม (แสงจันทร์ ระยอง) เดอะแลนด์สเคป เอ็กเซ็กคิวทีฟ คอนโดมิเนียม (แสงจันทร์ ระยอง) รวมทั้ง ผลงานออกแบบ สำนักงาน บริษัท ลาฟา จำกัด (อินทามระ 3) สำนักงาน บริษัท ทรีท็อป เคมิคัล แอนด์ ฟู๊ดส์ คอร์ปอเรชั่น (บรมราชชนนี) และโรงงาน บริษัท โทปาส บี.เค.เค จำกัด (ซอยเพิ่มทรัพย์ อ้อมน้อย สมุทรสาคร) และอาคารประเภทอื่นๆ มากมาย

ท่านสามารถพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์ แห่ง บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จำกัด ได้โดยตรง ประวัติของ ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการวางผังเมือง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชาชีพ ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก และระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประสบการณ์กว่า 20 ปี หรือโทร 086 610 5282 (ภายในประเทศ) และ +66 86 610 5282 (ต่างประเทศ) อีเมล์ Pattanapro20@gmail.com และ www.pattanapro.com รวมทั้ง QR code

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.