อายิโนะโมะโต๊ะ และ มิตซุย บรรลุความร่วมมือการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ตอบสนองนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ มร.อิชิโระ ซะกะกุระ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบ ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) จาก มร.ทาเคโอะ คะโต้ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด จากการที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด) ได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อและการใช้พลังงานสีเขียวจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นจำนวน 45,000 REC เพื่อร่วมส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุในการเกิดสภาวะโลกร้อน ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality” หรือ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

โดยพิธีมอบใบรับรองฯ จัดขึ้น ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

#sustainability#sustainability_environment#lowcarbonsociety#ajinomotoasv#eatwelllivewell#

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.