ฟิวเจอร์พาร์ค มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลธัญบุรี

คุณณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และคุณอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มอบเงินจำนวน  96,700 บาท จากกิจกรรม Sanook fest 2022 โดยมี นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลธัญบุรี เพื่อสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และส่งต่อความห่วงใยไปยังผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.